KONTAKT:

Veterinární Klinika ZooVET
Labská Louka 650
500 11 Hradec Králové


tel.: 495 262 144
mobil:732 512 181
email: zoovet@seznam.cz

Ordinační hodiny
PO - PÁ 08:00 - 18:00
SO - 09:00 - 11:00

Pohotovost
mimo ordinační hodiny POHOTOVOST na tel.:
732 512 181.
Počítejte, prosím, s pohotovostním příplatkem.

Endoprotéza kyčelního kloubu

Od června 2008, po absolvování praktického workshopu a získání certifikátu pro totální endoprotézu kyčelního kloubu u psů, jsme jedním z mála pracovišť v České republice, které standardně nabízí svým klientům tento operační zákrok. Chtěl bych zde též poděkovat za spolupráci firmě BBraun, bez které by tato nabídka nebyla možná.


DYSPLAZIE KYČELNÍHO KLOUBU

Dysplazie kyčelního kloubu (DKK) je v současné době jedním z nejrozšířenějších vývojových ortopedických onemocnění u psů. DKK je možno definovat jako abnormální utváření kyčelní jamky a hlavice stehenní kosti, které se projevuje nestabilitou kyčelního kloubu a následným rozvojem degenerativního onemocnění (artrotrózy). Tato nestabilita stejně jako artróza je příčinou bolestivosti a ovlivňuje pohodu a výkonnost zvířete. Těžký stupeň DKK pak způsobuje výraznou bolestivost, vede k neschopnosti pohybu a významně snižuje kvalitu života. Rozvoj této geneticky podmíněné vady je ovlivněn celou řadou faktorů, jako jsou způsob výživy, rychlost růstu, velikost plemene, tělesná konstituce, fyzická zátěž a dalšími.
Terapie DKK se dá v zásadě rozdělit do dvou základních způsobů na konzervativní a operativní. Konzervativní terapie spočívá v podávání léků s protizánětlivými a analgetickými účinky, suplementaci kloubní výživou, úpravě pohybové zátěže, případné redukci obezity, což principielně vede k většímu či menšímu tlumení příznaků DKK. Tento způsob terapie neřeší samotnou primární příčinu onemocnění – abnormální anatomické (tvarové) utváření kloubu. I přes výše uvedená opatření dochází zpravidla k dalšímu rozvoji artrotických změn a progresi onemocnění. U těžkých případů DKK tento způsob terapie selhává.
U operativní (chirurgické) terapie je popsáno několik možných metod, jejichž volba závisí na stupni degenerativních (artrotických) změn kloubu, věku, váze pacienta a utváření kloubních ploch. Principem úspěchu včasných metod mezi něž patří juvenilní symphisiodéza stydké kosti (JPS) a trojitá osteotomie pánve (TPO) je včasný zásah do utváření kloubu      před rozvojem samotných artrotických změn. U JPS je tak možno do věku 3,5 - 4 měsíců, u TPO mezi 5 - 8(10) měsícem věku psa. Mezi další metody nezávislé na věku pacienta patří osteotomie (vytětí-odstranění) hlavice a krčku stehenní kosti a endoprotéza kyčelního kloubu. Na rozdíl od osteotomie hlavice a krčku stehenní kosti, jejíž použití se u pacientů těžších než  20-25 kg nedoporučuje, vrací totální endoprotéza končetině její přirozenou funkčnost a pohyblivost srovnatelnou s přirozeným stavem. Navíc není limitována vyšší váhou pacienta.
    
POPIS OPERAČNÍHO ZÁKROKU TEP
Operační zákrok totální endoprotézy je technicky náročný a vyžaduje zkušený operační tým, specifický nácvik operační techniky a adekvátní instrumentárium. Samotný zákrok obnáší boční otevřený přístup ke kyčelnímu kloubu, odstranění hlavice a krčku stehenní kosti a přípravu kyčelní jamky a dřeňové dutiny stehenní kosti pro příjem implantátů. Ty jsou pak ve svém místě pevně spojeny s kostí pomocí polymethylakrylátového kostního cementu. Délka operačního zákroku činí cca 2,5 hodiny.


POOPERAČNÍ PÉČE

Pooperační péče se mnoho neliší od běžné pooperační péče u jiných kloubních operací. Samozřejmostí je antibiotická clona na 10 dní, podávání analgetik v rozmezí 2-4 týdnů a suplementace kloubní výživou. Po dobu 8 týdnů je nutný striktní kontrolovaný pohyb na vodítku. První 4 týdny zamezíme pohybu po schodech. Většina pacientů začne zatěžovat končetinu bezprostředně po operaci. O pohodlné zátěži můžeme mluvit v chůzi po 2 týdnech, v klusu pak po 4 týdnech. V druhém a třetím měsíci po operaci je možno postupně přidávat  na mírné zátěži. Po třech měsících je zpravidla možný návrat k hrám. V průběhu prvních tří měsíců doporučujeme měsíční kontroly se zjištěním bolestivosti a rozsahu pohyblivosti nahrazeného kloubu.

ZÁVĚR
TEP je nejlepším chirurgickým řešením pro psy velkých plemen klinicky postižených dysplazií kyčelního kloubu nereagující na konzervativní terapii. Tento zákrok s úspěchem ulevuje od akutní a chronické bolestivosti kloubu, zlepšuje kvalitu a prodlužuje délku života pacienta.
Zajímavou a s humánní medicínou srovnatelnou změnou je také změna psychiky a chování pacienta. Již během prvních dnů po operaci dochází u většiny pacientů díky snížení bolestivosti a lepší pohyblivosti kloubu k markantnímu zlepšení nálady, zvýšení aktivity a hravosti psa. Tyto změny v chování ocení především majitel psa.
Jedním z našich spokojených pacientů bylo i štěně bavorského barváře Rony. Na základě jeho případu byl v únorovém čísle odborného časopisu Veterinářství v roce 2009 publikován článek o TEP. Jeho plné znění si můžete přečíst zde.