KONTAKT:

Veterinární Klinika ZooVET
Labská Louka 650
500 11 Hradec Králové


tel.: 495 262 144
mobil:732 512 181
email: zoovet@seznam.cz

Ordinační hodiny
PO - PÁ 08:00 - 18:00
SO - 09:00 - 11:00

Pohotovost
mimo ordinační hodiny POHOTOVOST na tel.:
732 512 181.
Počítejte, prosím, s pohotovostním příplatkem.

Vybavení

otoskop Heine - nástroj sloužící k vyšetření uší, můžeme využít různě velké násadce podle velikosti zvukovodu pacienta, slouží také k vyšetření dutiny ústní u drobných savců

oftalmoskop Heine - nástroj sloužící k vyšetření očí

laryngoskop Heine - nástroj usnadňující zavádění endotracheální kanyly před anestezií

refraktometr - se používá pro stanovení specifické hmotnosti (hustoty) moči

glukometr Optium Xceed - slouží ke stanovení hladiny krevního cukru

centrifuga - je laboratorní přístroj, který dosahuje vysokých otáček a slouží především k oddělení různých látek, my ho využíváme např. k odstředění krve a moči

biochemický analyzátor Idexx Catalyst DX TM - slouží k vyšetření krve, je speciálně vyvinut pro veterinární medicínu, umožňuje posoudit funkci vnitřních orgánů (jater, ledvin, slinivky,...) a stanovit hladinu hormonů (T4, fenobarbital, kortizol)

hematologický analyzátor VetScan HM5 - je taktéž veterinární přístroj umožňující rychlé vyšetření krve, stanovuje celkový počet bílých krvinek i jejich jednotlivých typů, červených krvinek a krevních destiček

mikroskop Optika B-350 - je optický přístroj, který zobrazuje malé objekty ve větším rozlišení, využíváme ho při posuzování kožních seškrabů, stěrů z ucha, k rozlišení jednotlivých parazitů, k cytologickému vyšetření, k posouzení močového sedimentu

zubní ultrazvuk Amdent US 30 - pomáhá odstraňovat zubní kámen lehkým chvěním koncovky, nedochází k narušování skloviny zubu

dentální sada pro drobné savce - zahrnuje např. rozvěrač čelistí, luxátor řezáků, exkavátor, extrakční kleště, frézky, diskové kotouče; všechny tyto nástroje nám pomáhají korigovat chrup především u králíků, morčat a činčil

infuzní pumpa Samtronic a Baxter - umožňuje přesné dávkování infuzních roztoků především u koček a malých plemen psů

EKG Eichemeyer - je speciální přístroj, který snímá elektrickou aktivitu srdce a přenáší ji do grafu na obrazovce, výsledkem je tzv. EKG křivka, z které můžeme posoudit srdeční funkci

RTG Chirana MP15 - pracuje s rentgenovým zářením, které má velkou schopnost pronikat hmotou; využíváme jej např. pro diagnostiku zlomenin, pro posouzení stavu chrupu, velikosti srdce, plicních patologií, pro diagnostiku močových kamenů,   k potvrzení GDV (přetočení žaludku),...

skiaskop Siemens Sire mobil 4H - dynamicky zobrazuje RTG obraz, u nás jej využíváme hlavně pro zobrazení průdušnice a při provádění kontrastní myelografie (aplikace kontrastní látky do páteřního kanálu při podezření na výhřez meziobratlové plotýnky)

endoskop AOHUA LG200 - je speciální ohebný optický přístroj, který umožňuje posoudit duté orgány, zároveň je možné odebrat vzorky k histologickému vyšetření; nejčastěji  ho využíváme k revizi hrdla, k extrakci cizích těles z jícnu a žaludku,   pro posouzení průdušnice a bronchů, pro vyšetření žaludku, tenkého a tlustého střeva

ultrazvuk Mindray M5vet - vydává akustické vlnění, které lidské ucho neslyší, vlny procházejí tělem a odráží se od jednotlivých orgánů, podle množství odražené energie se nám jednotlivé struktury zobrazují různě, např. moč černě, slezina šedě, močové kameny bíle

autokláv EVROPA 24 BXP - pracuje s vysokými teplotami a tlakem, využíváme jej ke sterilizaci nástrojů po každé operaci (ničí choroboplodné zárodky)

sterilizátor HS 62A - pracuje s vysokými teplotami, využíváme jej ke sterilizaci nástrojů po každé operaci (ničí choroboplodné zárodky)

elektrická svářečka folií Tecmo-gaz Dea - slouží k zatavování chirurgických nástrojů před sterilizací

přístroj pro monitoring životních funkcí MEC-1000 vet - využíváme na sále při operacích, na jednom monitoru vidíme EKG křivku, saturaci tkání, dechovou křivku a tělesnou teplotu

isofluranový přístroj - nám umožňuje vést operace v inhalační anestezii, ve směsi isofluranu, rajského plynu a kyslíku; je to jedna z nejbezpečnějších a nejšetrnějších anestezií, je vhodná především pro mláďata, starší pacienty, pacienty s orgánovým deficitem (kardiaci, epileptici,...) a drobné savce

EES Generátor GEN11 - nástroj používaný při chirurgických výkonech k souběžnému řezání a koagulaci tkání, který pro svoji činnost využívá vysokofrekvenčních mechanických kmitů - vibrací

nepřímá RTG digitalizace - čtecí zařízení Fujifilm FCR Prima T, které mění rentgenový obraz do digitální podoby ve vysokém rozlišení

 

...a spousta dalších…