top of page
006_ZooVet.jpg

NAŠE SLUŽBY & PÉČE

Zdraví Vašeho zvířete je pro tým kliniky ZooVET hlavní hodnotou. Díky naší odbornosti a dlouholetým zkušenostem Vám můžeme nabídnout komplexní veterinární služby a efektivní léčbu Vašeho zvířecího přítele.

LAPAROSKOPIE

Laparoskopie patří do skupiny moderních miniinvazivních chirurgických a vyšetřovacích metod. Jejím velkým přínosem je možnost přímého zobrazení orgánů dutiny břišní, případně i jejich chirurgické ošetření při minimálním poškození tkání. Po letech úspěšného využívání v humánní (lidské) medicíně nachází uplatnění i v medicíně veterinární. 

 

Laparoskopie výrazně snižuje bolestivost zákroku. U této metody je nutnost pouze velmi malých operačních ran (0,3–2 cm), které způsobí menší poškození tkání. V důsledku toho se snižuje také riziko krvácení a zrychluje pooperační hojení. Celý zákrok je tedy oproti standardně vedeným operacím pro pacienta výrazně méně bolestivý a operační rány se rychleji hojí, čímž se zrychluje doba zotavení a snižuje riziko pooperačních komplikací. 

 

Nejčastější laparoskopicky vedené zákroky u našich pacientů jsou: ovariektomie (sterilizace feny), kastrace kryptorchidního (nesestouplého) varlete, gastropexe (přišití žaludku), odběry vzorků orgánů dutiny břišní.

Jsme rádi, že také naše klinika může nabídnout svým klientům možnost vedení chirurgických zákroků s využitím laparoskopických a artroskopických metod. S těmito operačními technikami má naše pracoviště nejen v Hradci Králové, ale i v celém Královehradeckém kraji nejdelší zkušenosti. Věříme, že medicínské výhody, výborné zkušenosti našich klientů, a především šetrnost a prospěch, který tyto nové techniky přinášejí našim pacientům, převáží nad snad jedinou jejich nevýhodou – vyšší cenou. 

Proč zvolit laparoskopický zákrok:

 • Velmi drobné operační rány

 • Menší krvácivost

 • Menší bolestivost po zákroku

 • Rychlé zotavení 

 • V dutině břišní se nepoužívá žádný šicí materiál                                                                                                                                                  

ARTROSKOPIE

 

Artroskopie je miniinvazivní vyšetřovací a léčebná metoda vyvinutá pro ošetření kloubů. S jejím využitím si může lékař vyšetřovaný kloub přímo a velmi detailně prohlédnout a hned ho chirurgicky ošetřit. V řešení vývojových vad loktů a ramen velkých a obřích plemen psů má své nezastupitelné místo.

Proč zvolit artroskopicky vedenou operaci:

 • Šetrný přístup do kloubu

 • Nutnost pouze velmi drobných operačních ran

 • Rychlá rekonvalescence a návrat k normálnímu pohybu

 • Nepoužívá se žádný šicí materiál (menší riziko komplikací rány) 

Jsme rádi, že také naše klinika může nabídnout svým klientům možnost vedení chirurgických zákroků s využitím laparoskopických a artroskopických metod. S těmito operačními technikami má naše pracoviště nejen v Hradci Králové, ale i v celém Královehradeckém kraji nejdelší zkušenosti. Věříme, že medicínské výhody, výborné zkušenosti našich klientů, a především šetrnost a prospěch, který tyto nové techniky přinášejí našim pacientům, převáží nad snad jedinou jejich nevýhodou – vyšší cenou. 

KARDIOLOGIE

 

Kardiologické vyšetření

Vyšetření srdce a velkých cév, potažmo vyšetření stavu oběhového systému, sestává z podrobné anamnézy, pečlivého klinického vyšetření (prohlídka, poslech, pohmat) a navazujících specializovaných vyšetření. Mezi ně patří echokardiografie včetně Dopplerovské, radiografie (rtg) a elektrokardiografie (ekg). Dle specifických nálezů mohou navazovat další diagnostické kroky.

Vyšetření realizujeme po předchozím objednání, abychom zajistili dostatečný komfort pacienta, majitele i vyšetřujícího lékaře. Majitel je přítomen po celou dobu vyšetření (výjimkou jsou hospitalizovaní pacienti a případy, kdy si majitel nepřeje být přítomen). Zvířata se až na výjimky medikamentózně nezklidňují, vyšetření probíhá při vědomí buď v poloze ve stoje, nebo vleže na boku.

Majitel je se všemi výsledky vyšetření obeznámen, důraz klademe na komunikaci a spolupráci při následné terapii a péči o pacienta.

 • Echokardiografie – zobrazení srdce a velkých cév pomocí ultrazvuku. Přehledná prohlídka srdečních dutin, stěn, chlopní a dalších anatomických struktur v pohybu a čase. Měření. 

 

 • Dopplerovská echokardiografie – ultrazvukový záznam proudění krve v srdečněcévním systému. Patrná je rychlost, směr a typ proudění krve.

 

 • Rtg hrudníku – statické zobrazení anatomických struktur hrudníku, zejména srdce, průdušnice, mediastina a plicního pole, bránice. Většinou ve dvou na sebe kolmých projekcích.

 

 • Ekg – záznam elektrické aktivity srdečního svalu a jejích změn v čase.

Diagnostika a monitoring chlopňových vad, HCM, DCM, vrozených anomálií a dalších srdečních onemocnění. Stenoza/kolaps průdušnice, felinní astma, chronická bronchitis, tumorozní a metastatická onemocnění.

KOMPLETNÍ NABÍDKA SLUŽEB 
Akutní medicína (pohotovostní případy) 
 • autoúrazy, šokové stavy, akutní otravy, ztížené porody, torze žaludku (GDV), rozsáhlá poranění, krvácivé stavy

 • možnosti hospitalizace, kontinuálního monitoringu důležitých životních funkcí, využití vyhřívaných boxů, kyslíkové terapie, asistovaného dýchání, transfúze krve, intenzivní infuzní terapie

 

Alternativní medicína 

 • regenerace bylinnými přípravky Energy podle principů  pentagramu a TČM (terapie přírodní cestou, podpora a doplnění klasické západní medicíny) 

 • psychosomatika (překlad  řeči těla do řeči duše a zpět) 

 

Dermatologie (onemocnění kůže a kožních derivátů) 

 •  specializovaná vyšetření kůže a kožních derivátů, bakteriologická a mykologická (plísně) kultivace, alergendiagnostika a terapie (ASIT), kožní biopsie, cytologické vyšetření, transplantace kůže.

 

Endokrinologie (onemocnění žláz s vnitřní sekrecí) 

 • diabetes melitus – cukrovka (diagnostika, monitoring, glykemická křivka), poruchy štítné žlázy (hypotyreóza, hypertyreóza), nemoci nadledvin (Cushingův syndrom, Addisonova choroba), poruchy pohlavních orgánů (ovariální dysbalance, kryptorchismus), insulinom u psa a u fretky, růstové poruchy a další.

 

Gastroenterologie (onemocnění zažívacího aparátu)

-parazitologické vyšetření stolice, hematologické a biochemické vyšetření krve (funkce jater, slinivky, ledvin atd.), rentgenologické vyšetření gastrointestinálního traktu (nativní, kontrastní), ultrasonografické vyšetření dutiny břišní

 

Gynekologie a andrologie (onemocnění pohlavního aparátu)

 • stanovení vhodné doby ke krytí pomocí poševní cytologie, stanovení progesteronu, raná diagnostika gravidity, monitoring průběhu gravidity, asistence při porodu, císařský řez, kastrace, kryptorchismus, benigní hyperplazie prostaty, prostatické cysty, sterilizace feny, záněty dělohy, ovariální cysty, nádory pohlavních orgánů, hyperestrogenismus fretek 

 

Hospitalizace 

 • odborný dohled lékařů a sester, kontinuální infuzní terapie, vyhřívané  boxy, kyslíkový box

 

Chirurgie  

 • sterilizace samic (ovariektomie, ovarihysterectomie), kastrace samců, císařský řez, zánět dělohy(pyometra)

 • kýly - pupeční, perineální, tříselná

 • torze žaludku (GDV), gastropexe, enterotomie (operace střeva - cizí tělesa), splenektomie (vyjmutí sleziny) 

 • chirurgie vývodného systému - močové kameny (cystotomie, uretrostomie), nefrektomie (vyjmutí ledviny)

 • odstranění nádorů, mastektomie (nádory mléčné žlázy), kožní útvary

 • transplantace kůže, resekce a ablace zvukovodu, othematom

 • hrudní chirurgie (brániční kýla, plicní lobektomie, persistující ductus arteriosus botali (PDA), persistující pravý aortální oblouk (PRAA)

 • cévní chirurgie – posrtosystémový zkrat (PSS), PDA

 • endotracheální stent

 • laparoskopie – sterilizace feny, odstranění nesestouplého varlete (kryptorchismus), gastropexe (preventivní přišití žaludku)

 

Kardiologie (onemocnění srdce)

 • rtg diagnostika, echokardiografie včetně dopplerovské, EKG, diagnostika srdečních vad, persistující ductus arteriosus (PDA),  dilatační kardiomyopatie (DCM), hypertrofická kardiomyopatie (HCM), postižení mitrální chlopně (MMVD), perikardiocentéza, tromboembolie

 

Laboratorní diagnostika (disponujeme vlastní laboratorní technikou IDEXX, FUJI)

 • hematologické a biochemické vyšetření krve, specifické biochemické parametry (progesteron, thyroxin T4 a TSH, žlučové kyseliny BA, kortisol, lipáza cPLi), vyšetření moči, vyšetření mozkomíšního moku, cytologie (mikroskopické vyšetření buněk), koprologie (vyšetření trusu), mikrobiologická kultivace, endokrinologické testy (ACTH stimulační test, dexamethason supresní test), test FeLV a FIV, test na boreliózu, anaplazmózu, ehrlichiózu, srdeční červivost

Medicína malých savců 

 • ošetření syndromu onemocnění dentice - SOD (přerůstající/nevhodně postavený chrup) u hlodavců a králíků s využitím dentální jednotky s diamantovým kotoučem a bruskou a inhalační anestezie 

 • preventivní péče (vakcinace, koprologické vyšetření, odborné poradenství) 

 • dermatologické obtíže (parazitózy – všenky, dravčíci, svrab; plísně, otlaky) 

 • onemocnění respiračního aparátu (kýchání u králíků, akutní zápal plic potkanů) 

 • neurologické obtíže (encefalitozoonóza, otitis media/interna) 

 • onemocnění trávicího traktu (syndrom anorexie, plynatost, průjmy, parazitózy) 

 • onemocnění reprodukčního aparátu včetně preventivních kastrací samců i samic (adenokarcinom dělohy ramlic, ovariální cysty morčat, hyperestrogenismus fretek,…) 

 • chirurgické zákroky (laparotomie, odstranění nádorů, fraktury) 

 • hospitalizace s využitím vyhřívaných boxů a infuzní pumpy 

 

 

Neurologie a neurochirurgie (onemocnění nervové soustavy)

 • myelografie (rtg vyšetření míchy po aplikaci kontrastní látky), odběr mozkomíšního moku, úrazy hlavy a páteře, poruchy pohybu končetin, bolestivost zad a páteře, křečové stavy, epilepsie, diskopatie, IVDD (onemocnění meziobratlové ploténky), Syndrom Caudy equiny, Woblerův syndrom, atlantoaxiální subluxace, traumata páteře- fraktury obratlů

 

Oftalmologie (onemocnění očí, víček, slzných žláz) 

 • úrazy oka, konjunktivitidy, ulcerace, entropium, ektropium, plastika očních víček, trichiasis, distichiasis, ektopická cílie, přešití třetího víčka, řešení zbytnění žlázy třetího víčka, panus, enukleace bulbu

 

Optické zobrazovací metody 

 • Artroskopie 

 • ramene (OCD), lokte (FCP)

 • Endoskopie

 • gastroskopie – vyjmutí cizích těles z jícnu a žaludku, diagnostika vředů, biopsie

 • rhinoskopie – vyjmutí cizích těles z nosních cest, diagnostika polypů, nádorů, odběr vzorků

 • bronchoskopie – vyjmutí cizích těles z bronchů, diagnostika kolapsu hrtanu, kolapsu průdušnice, tumorů, zánětů

 • Laparoskopie

 • ovariektomie (sterilizace feny), kastrace kryptorchidního (nesestouplého) varlete, gastropexe (přišití žaludku), odběry vzorků orgánů dutiny břišní

 

Ortopedie (onemocnění pohybového aparátu) 

 • vývojové vady: dysplazie kyčelních kloubů (DKK), juvenilní symphysiodesis (JSP), dvojitá osteotomie pánve (DPO/TPO), dysplazie loktů (DKL),volný processus anconeus (UCP),  processus coronoideus (FCP), osteochondrosis dissecans (OCD), korektura kostních deformit (osteotomie, ostektomie), luxace pately (čéšky), juvenilní panostitis, Legg Calve Perthesova choroba, 

 • úrazy: luxace kloubů, fraktury, ruptury vazů, šlach a svalů, ruptura křížového vazu (TPLO, TTA, TWO), luxace pately, artrodéza kloubů   

 • pohybová onemocnění stárnoucích pacientů: osteoarthritis-artróza 

 • artroskopie lokte, ramene

 

Stomatologie (onemocnění dutiny ústní) 

 • odstraňování zubního kamene ultrazvukem, leštění skloviny, ošetření fraktur zubů, extrakce zubů, plombování zubů, rtg vyšetření zubů a čelistí, traumata čelistí, rozštěp patra 

 

Urologie, Nefrologie (onemocnění močového aparátu, resp. ledvin) 

 • kompletní urologické vyšetření, ultrasonografie,  vyšetření krve ( parametr časného poškození ledvin SDMA), cytologické a bakteriologické vyšetření moči, prostaty, prostatické tekutiny, abnormálních útvarů, poševních stěrů, funkční testy ledvin

bottom of page