top of page
operace kolene zoovet.jpg

INFORMACE PRO REFERUJÍCÍ LÉKAŘE

JSME RÁDI, ŽE JSTE SI NAŠE PRACOVIŠTĚ VYBRALI JAKO SVÉ REFERENČNÍ

Již více než 15 let je Vám náš tým k dispozici k převzetí Vašich komplikovaných pacientů a k telefonickým a e-mailovým konzultacím. 

Každý referovaný pacient je na naší klinice ošetřen v rozsahu konzultovaném s referujícím lékařem. Po požadovaném ošetření je odeslán zpět k doléčení s doporučením následné terapie. Každý referovaný pacient obdrží lékařskou zprávu doplněnou případně o další lékařskou dokumentaci (RTG, USG, laboratorní vyšetření, endoskopický nález).

Jsme nakloněni vzájemnému předávání znalostí a zkušeností. V případě vašeho zájmu umožňujeme Vaši přítomnost při zákrocích.

Do popředí našich nabízených služeb patří ortopedické, chirurgické, neurochirurgické výkony, kardiologické vyšetření a poradenství, ošetření s využitím optických zobrazovacích metod (endoskopie, artroskopie, laparoskopie) a v neposlední řadě ošetření malých savců.

Zde uvádíme výčet nejčastějších ošetření referovaných pacientů:

 • TPLO, TTA, TWO

 • chirurgie (GDV, císařský řez, enterotomie)

 • osteosyntézy

 • neurochirurgie (IVDD, atlantoaxiální instabilita)

 • řešení neurologických pacientů

 • kompletní kardiologické vyšetření

 • endoskopie (rhinoskopie, bronchoskopie, gastroskopie)

 • artroskopie lokte a ramene (OCD, FCP)

 • korektivní osteotomie, DPO, luxace pately

 • řešení PSS

 • hospitalizace

 • medicína drobných savců

Kompletní výčet nabízených zákroků najdete výše pod odkazem Nabízené služby.

Ošetření referovaného pacienta je třeba předem telefonicky konzultovat.

REFERENCE
bottom of page